Samarbetspartners/leverantör

poltjärnans Elektriska

ALE RÖR


BoroHus


Västkuststugan

www.vastkuststugan.se


Branschrelaterat

SITAC

www.sitac.se

Vi är ett dotterbolag till SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås och utför certifiering av produkter och personal inom byggsektorn.


Företagarna

www.foretagarna.se

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation, med ca 80 000 medlemmar i vårt nätverk. Vi är en nationell organisation med lokala nätverk i Sveriges samtliga kommuner. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag i Sverige.


www.aletorget.se


www.aleror.se

Sveriges elnätbolag – TeliaSonera – Sveriges kommuner har under åren samarbetat för att få ner ledningsskadorna i landet. Begär anvisning i god tid innan arbetet påbörjas. Skall du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar? Ring din lokala ledningsägare.